Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Oscar Wilde: Jak je důležité míti Filipa

 

Děj tříaktové hry s hravě dvojznačným titulem (Jak je důležité býti Ernestem-Jak je důležité být vážný) se točí kolem nedorozumění, která způsobují dva přátelé–Jack Worthing a Algernon Moncrieff. Mladí gentlemani si vymysleli fiktivní osoby–Jack kdesi na venkově přítele Bunburyho a Algernon zhýralého bratra Filipa, jejichž existence jim umožňuje různé eskapády. Při pobytu v Londýně se Jack vydávaje se za Filipa seznámí s Algernonovou sestřenicí Gwendolínou Fairfaxovou a zamiluje se do ní. Gwendolina souhlasí se zasnoubením, neboť je mimo jiné okouzlena jeho jménem. Její méně romantická matka lady Bracknellová se však pídí po jeho původu a Jack přiznává, že je nalezenec, kterého kdosi odložil do úschovny zavazadel na nádraží Victoria. Matka, šokována takovou výstředností, mu káže obstarat so co nejdřív důvěryhodného rodiče. Algernon zjistí, že na přítelově venkovském sídle žije Jackova schovanka Cecilie, navštíví v jeho nepřítomnosti dům, vydávaje se za zkaženého bratra Filipa. Do Cecilie se na prvý pohled zamiluje a Cecilie, přitahovaná už dlouho tajemnou existencí neznámého Filipa, do něho též. Objevuje se tu Gwendolina a obě dívky se rychle spřátelí. Po krátkém nedorozumění a zápase o Filipa se vše vyjasní. Přijíždí lady Bracknellová a poznává v Ceciliině vychovatelce slečně Prismové chůvu, která pečovala o dítě její setsry, s nímž před léty beze stopy zmizela. Prismová vysvětluje jak omylem zaměnila rukopis svého románu za svěřené dítě, a tak se nemluvně ocitlo v nádražní úschovně. Toto dítě je Jack, ve skutečnosti Algernonův starší bratr, vskutku pokřtěný jako Filip. Oba mladé páry se zasnubují.

 

CHARAKTERISTIKA POSTAV:

Jack Worthing (Filip) - zodpovědný, trochu zmatkař, miluje Gvendolínu a je ochoten pro ni udělat vše; jako malého ho nechali na nádraží v příruční brašně, později zjistí, že se jmenuje Filip a je starší bratr Algernona
Algernon Moncrieff - vtipný, důmyslný, zvědavý, velký jedlík, někdy až nenasytný, miluje Cecílii, kterou musel obtížně hledat, jelikož ji její poručník Jack držel v tajnosti na venkově
Gvendolína Fairfaxová - dcera lady Bracknellové, chytrá, trochu dětinská a namyšlená, na svou dobu asi i drzá k matce, miluje Filipa a za svou lásku je ochotná bojovat
Cecílie Cardewová - prostořeká, nepozorná, nestará se o učení, lákají ji zkažení lidé, miluje Algernona, ale má stejně jako Gvendolína vysněno, že bude milovat Filipa
lady Bracknellová - vypočítavá, povrchní, hodně jí záleží na společenském postavení lidí, velice pečlivě vybírá, koho si její jediná dcera Gvendolína vezme
slečna Prismová - vychovatelka Cecílie, chytrá, vzdělaná, docela tvrdě odsuzuje požitkářský život

; líbí se jí doktor Chasuble
ThDr. Chasuble - reverend, laskavý, spravedlivý, líbí se mu slečna Prismová, ale zastává názor, že původní církev
byla proti manželství

 

 

CITÁT Z KNIHY:

Jack: Nejmenuji se Filip, jmenuji se Jack.
Algernon: Vždycky si mi tvrdil, že se jmenuješ Filip. Každému tě představuji jako Filipa. Slyšíš na jméno Filip. Vypadáš jako by ses jmenoval Filip - děláš dojem, někdy, jako bys měl opravdu filipa. Je tedy úplný nesmysl říkat, že se Filip nejmenuješ. Máš to i na vizitkách. Tady zrovna jedna je. (Vytahuje vizitku z pouzdra.) "Filip Worthing, Londýn, Albany 4." Tu si ponechám jako důkaz, že se jmenuješ Filip, pro případ, že by ses to pokoušel popřít; mně, Gvendolíně, nebo komukoli jinému. (Schová si vizitku do kapsy.)
Jack: No tak dobrá, v Londýně se jmenuji Filip, ale na venkově se jmenuji Jack. A tohle cigaretové pouzdro jsem dostal na venkově.

 

 

HLAVNÍ MYŠLENKA:

"Všechny bezvýznamnosti v životě máme brát vážně a všechno vážné máme brát s upřímnou a uváženou lehkovážností." (Oscar Wilde)

 

PŘÍNOS DÍLA:

Kniha dokazuje, že někdy i lhář mluví pravdu.